Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum

Székhely: 1138 Budapest, Váci út 184.
Telefon: 06 20 288 6384
Email: eszef@eszef.hu

Bemutatkozás

Az egészségügyben dolgozó szakmai érdekképviseleti szervezetek 1994-ben indították el azt a kezdeményezést, hogy az egészségügyben dolgozók is hozhassanak létre Kamarát. E törekvések közel 10 éves munka után váltak valóra, amikor is életbe lépett a 2003. évi LXXXIII. törvény, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamaráról.

A kezdetben együttműködő szervezetek egy csoportja 2001-ben elhatározták, hogy a szakmai érdekek eredményesebb képviselete érdekében szövetséget hoznak létre.
2001. év június hó 11. napjától kezdődő hatállyal megalakította az alakuló ülésen jelenlévő alapító 11 (tizenegy) társadalmi szervezet bejegyzett, aláírási és képviseleti jogosultsággal rendelkező képviselői az Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum -át, mint közhasznú társadalmi szervezetet.
(Aneszteziológus és Intenzív Terápiás Szakdolgozók Magyarországi Egyesülete /AITSZME/, Boncmesterek Országos Egyesülete /BOE/, Gyógyszertári Szakdolgozók Egyesülete   /GYSZE/,  Közegészségügyi-Járványügyi Felügyelők Baráti Köre /KJFBK/, Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége /MDOSZ/, Magyar Gyógytornászok Társasága /MGYT/,  Magyar  Mentő és Mentőtiszti  Egyesület   /MMME/,  Magyar Műtősasszisztensi Társulás  /MMT/, Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete /MRAE/,   Magyar Védőnők Egyesülete   /MAVE/,  Magyar Otthonápolási és Hospis Egyesület    /MOHE/ )         
2001. és 2003. között egyesített erővel és nagy aktivitással vett részt a Fórum a Szakdolgozói Kamara életre hívásában, a törvény megalkotásában, valamin a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamaráról szóló 2003. évi LXXXIII. törvény értelmében a kamarai szervezet kialakításában.
A Fórum alakulását követően tagja lett konzultációs jogkörrel az Egészségügyi Ágazati Érdekegyeztető Tanács, majd az Egészségügyi és Szociális Ágazati Érdekegyeztető Tanácsnak, ahol a szakmai érdekek képviselte volt a feladat 2004-ig, a MESZK megalakulásáig.
A tagegyesületek felhatalmazása alapján képviselte elnöke és tagjain keresztül a Fórum és tagjaik közös érdekeit, különböző fórumokon:

  • Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanács
  • Nemzeti Akreditációs Testület, Egészségügyi Szakmai Akreditációs Bizottság
  • Védőnői Szakmai Kollégium, Ápolási Szakmai Kollégium
  • Szövetség a Dohányzás Visszaszorításáért

2003. évi LXXXIII. törvény a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamaráról Átmeneti rendelkezések felezet 41. § (1) Az e törvény szerint megalakuló MESZK országos küldöttközgyűlését első alkalommal a Magyar Ápolási Egyesület és az Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fóruma által létrehozott Szervező Bizottság hívja össze a törvény hatálybalépését követő 90 napon belüli időpontra.
A szervező bizottság életre hívása során közel 30, az egészségügyi szakmai végzettséggel rendelkezőket tömörítő civil szervezettel kerültünk kapcsolatba, és az aktív csoportok közreműködésével hoztuk létre a Szakdolgozói Kamarát, alakítottuk ki Alapszabályát. E tevékenységben szoros kapcsolat alakult ki a Magyar Ápolási Egyesülettel is.
2004. évben a jogszabály adta (20/2004. (III. 31.)ESzCsM rendelet a szakmai kollégiumokról)  lehetőséggel élve, tagjainkat delegáltunk a Szakmai Kollégiumok választó testületeibe.
Az Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fóruma, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 149. §-a (1) bekezdésének b/) /pontjában megfogalmazott feltételek alapján, - mint az egészségügyben dolgozók országos érdek-képviseleti szervezetek delegáltja, 2006. november 23. napjától tagja Nemzeti Egészségügyi Tanács-nak.
A Fórum eddigi működése alatt számos jogszabály előkészítésbe tudta bevonni tagjait és partnereit, több közös rendezvényt szervezett, illetve egymás rendezvényei vettünk részt ezzel is erősítve a szakmák közötti párbeszédet.
A NET havonta ülésezik, munkájában az állandó képviseletet biztosítunk, és mint tagja részt veszünk feladatai végrehajtásában úgy, hogy az ESZEF tagjait és az aktuálisan érintett civil szakmai érdekképviseletet megszólítjuk és véleményüket kikérjük.
Az  ESZEF az elmúlt 3 évben rendszeresen részt vett a NET űléseken, melyeken16 téma került feldolgozásra a és képviselte a szakdolgozók érdekeit. Az ESZEF Tanács űlésein pedig, megvitattuk az aktuális, szakdolgozókat érintő problémákat (10 jogszabályt véleményeztünk, az egészségpolitika felé közvetítendő észrevételeinket.
Részt vettünk egymás rendezvényein (11 rendezvény).(Leírás a Közhasznúsági Jentésben)
Igyekezetünk a kapcsolatot megtartani az Egészségügyi Szakdolgozói Kamrával is. Egyes szervezeteink által kiadott szakmai lapokat segítettük információval.
 

A honlapot a Netteszt Kft. készítette